“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

Eduard Mbrapa
AV-10-BW-scaled.jpg

Taulant KOROVESHI

Associate

Telefon:
e-mail:

Adresa:

355

tkoroveshi@halimi.al

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
Kullat Binjake Kulla 2, Kati 13
Tirana, Shqiperi

Përmbledhje (CV)

Z. Koroveshi u diplomua në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, ku u diplomua me rezultate të shkëlqyera.

Ai ka punuar si Asistent Ligjor nga viti 2010 në 2012 në Zyrat Ligjore, përkatësisht Jorgji Koroveshi dhe Braka Partners & Associate, duke u licensuar në Qershor 2012 si Avokat, profesion që aktualisht po ushtron.

Nga viti 2012 deri në vitin 2018 ai ushtroi funksionin e avokatit në zyrën e tij në Kavajë dhe në Studion Ligjore “Petani Law” në Durrës, në të cilën trajtonte çështje ligjore të tilla si: çështje civile, familjare, administrative, penale dhe tregtare. Përfaqësim të klientëve në Gjykatë të Shkallës së Parë, Gjykatë të Apelit dhe Gjykatë të Lartë, duke ofruar konsulencë në fusha të ndryshme kryesisht në fushën e tregtisë, civile, administrative, penale dhe të punës, përgatitjen e proceseve gjyqësore, si draftimin e padive, kundërpadive, kërkesave procedural, ankimet, rekurset, draftimin e kontratave të ndryshme, përgatitjen e të gjitha dokumenteve të nevojshme për krijimin e ndërmarrjeve dhe regjistrimin e tyre në autoritetet publike.

Që nga janari 2018, ai është pjesë e Halimi Law & Tax dhe Rokas International, si avokat i specializuar në fushën Tregtare, Sektorin e Komunikimeve elektronike. Taulant ka mbrojtur dhe përfaqësuar shumë mirë si dhe në konsultimet ligjore ashtu edhe në çështjet e përfaqësimit në gjykatë, të shoqatës së energjisë së rinovueshme AREA, kompanive hidrokarbure, kompanive të ndërtimit, si dhe çështjeve gjyqësore dhe konsultimeve mbi ligjin detar, mbrojtjen gjyqësore në gjykatën administrative të të drejtave të koncesionit si Porti MBM, hidrocentralet, etj

en_USEnglish